Berichten

Morspoortplein

De eerste spade gaat bij het Morspoortplein en Molen de Put de grond in.

 

Werkzaamheden

Vanaf 21 maart 2016 starten de werkzaamheden in dit gebied. Er wordt gewerkt in fasen. De eerste fase is de herinrichting van het Morspoortplein. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt gestart met de herinrichting van Park de Put. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Van Gelder uit Elburg en vinden plaats op werkdagen, in principe van 7.00 – 17.00 uur.

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De verkeersmaatregelen worden met borden aangegeven.
Parkeren

Bij de Morspoort tegen de muur van Museum Volkenkunde wordt nog geparkeerd. Deze parkeerplaatsen zijn eerder al officieel opgeheven door middel van een verkeersbesluit. Met de herinrichting worden de parkeerplaatsen ook uit de bestrating verwijderd en kan hier dus niet meer worden geparkeerd.

Planning

De totale werkzaamheden voor de herinrichting van zowel het gebied rond de Morspoort als Park de Put zijn rond 1 juni 2016 afgerond. Afhankelijk van het weer en/of onvoorziene omstandigheden kan van de planning worden afgeweken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de uitvoeder namens de gemeente, de heer Arno Hartgers, tel: 071-516 5951. Vorr andere vragen kunt u terecht op www.leiden.nl/singelpark of kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via 14071 (van 08.30 uur tot 17.00 uur, keuze 1 Woonomgeving) of via het online contactformulier op www.leiden.nl/contact .

Singelpark

Singelpark op weg naar uitvoering

De aanleg van het Singelpark is weer een stap dichterbij gekomen. Het college nam een kaderbesluit en legt dit besluit voor aan de gemeenteraad. De aanpak om de huidige singelrand om te toveren tot een echt binnenstadspark is door te verbinden, vergroenen en versterken. bestande parken worden aan elkaar verbonden met bruggen, plekken die nog niet groen genoeg zijn worden groener gemaakt, en in andere delen wordt de parkstructuur verstrekt.        MEER

 

Garage

Welkom in de diepste garage van het land.

De parkeergarage Lammermarkt wordt ongeveer 22 meter diep en krijgt zes parkeerlagen met plek voor 525 auto’s. Architectenbureau JHK heeft de garage zo ontworpen dat automobilisten straks via een lange bocht, als een kurkentrekker (wokkel), naar beneden en boven rijden.  MEER

Parkeren

Op vrijdag 31 oktober parkeren in Morschpoortgarage voor bewoners d’Oude Morsch

Op vrijdag 31 oktober gaat een tijdelijke parkeerregeling van start voor bewoners van d’Oude Morsch die beschikken over een parkeervergunning. De gesprekken tussen de buurtvereniging en de gemeente hebben ervoor gezorgd dat afspraken zijn gemaakt over een tijdelijke parkeerregeling in de Morschpoortgarage. In hoofdlijn is afgesproken dat houders van een parkeervergunning de komende dagen een toegangspas voor de Morschpoortgarage kunnen ophalen. Die is vanaf de start van het experiment van een jaar 24 uur per dag geldig, 7 dagen per week. Op drukke dagen zal het echter niet mogelijk zijn om de toegangspas te gebruiken omdat de garage dan beschikbaar moet zijn voor betalende bezoekers.

Brief aan de bewoners van d’Oude Morsch.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of toelichting? Stuur dan een e-mail naar de buurtvereniging via info@deoudemorsch.nl of neem contact op met de gemeente via parkeermanagement@leiden.nl of 071 – 516 5868.

Zwerfafval

Bestrijding zwerfafval

Gemeente test afvaleilanden in stadsparken

De resultaten zijn zo goed, dat de gemeente de proef uitbreidt naar de volgende stadsparken: Park de Put, Van der Werfpark, het Plantsoen, Katoenpark, Ankerpark, Blekerspark en Huigpark. Het doel is nu om te kijken of de afvaleilanden op de juiste plek staan en hoe groot de definitieve afvalbakken moeten worden.

Lammermarkt

Evenementenplein
Lammermarkt krijgt groen evenementenplein Leiden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het kaderbesluit herinrichting Lammermarkt vastgesteld en aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. In het besluit staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en de vervanging van de Valkbrug (tussen Schuttersveld en Molenwerf).       MEER.

 

Hond

Het hondenbeleid gaat veranderen!

De huidige regels voor honden gaan veranderen, omdat ze voor velen onduidelijk zijn. Daarom wil de gemeente nieuwe regels afspreken, zodat iedereen weet wat wel en niet mag.

De gemeente heeft enkele voorstellen voor het nieuwe beleid.       MEER

Wijkteams

Nieuw: sociale wijkteams

Sinds 1 januari 2014 zijn er sociale wijkteams in vijf wijken in Leiden. De vijf wijken zijn: Leiden Noord, Binnenstad-Noord, Roodenburgdistrict, Bos- en Gasthuisdistrict en Morsdistrict. In de sociale wijkteams werkt de gemeente samen met welzijns- en zorginstellingen.        MEER